Par gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanau