Papildus projektēšanas darbi līgumam LVC2010/4.1.2/38/AC Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 57,76 – 68,60 km segas pastiprināšanas būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā