Objekta Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma Vāne – Kabile 41,90 – 52,34km rekonstrukcija nogāžu nostiprināšana ar augu zemi no pk471+50 līdz 477+75pk