Nigras tilta autoceļā V323 Liepa – Smiltene 27,6 km periodiskās uzturēšanas darbu būvuzraudzība