“Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa izpēte un tā piemērošana autoceļu infrastruktūras būvniecības procesos”