Nekustamo īpašumu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi un robežu ierīkošanas darbi nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas darbiem Kandavas novada Zemītes un Vānes pagastos