Nekustamo īpašumu tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem.