Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana