Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana Amatas novada Zaubes pagastā, Ogres novada Suntažu un Ķeipenes pagastā un Baltinavas novadā