Nekustamā īpašuma tirgus vērtības un kompensējamo zaudējumu apmēra noteikšana