Nacionālas nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras posmā Valmiera-Rīga izpēte