Nacionālas nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras posmā Saulkrasti-Rīga izpēte