Nacionālās nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras posmā Carnikava-Rīga izpēte