Meža dzīvnieku detektēšanas sistēmas uzstādīšana autoceļa posmā, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu