Mērlīdzekļu piegāde LVC struktūrvienību vajadzībām