Melnā seguma izbūve autoceļam V1162 Saldus – Kūdra km 1,480 – 1,850