Luksoforu objektu tehniskā inventarizācija un pielāgošanas risinājumu izstrāde vienotās kontroles sistēmas izveidei