Līgatnes caurtekas autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 64,80 atjaunošana