Lietus ūdens kanalizācijas sūkņu staciju uzturēšana 2 gadu periodā