Lielupes tilta remontdarbu autoceļā A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) 42,04 km būvdarbu uzraudzība