„Lielupes tilta autoceļā A9 Rīga (Skulte)-Liepāja) 24,56 km deformācijas šuves remonts”