Laukumu un karogu mastu ar Latvijas valsts karogu valsts robežpunktos pie valsts galvenajiem autoceļiem projektēšana, izbūve un uzstādīšana