Latvijas standartu LVS 77 Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes