Latvijas standartu LVS 77 Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes, Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi, Ceļa zīmes 3.daļa: Tehniskās prasības un LVS 85 Ceļa apzīmējumi labojumu izstrādāšana