Latvijas standarta LVS 190-8 Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi labojumu izstrādāšana