Latvāņu apkarošana valsts autoceļu ceļu nodalījuma joslās ar integrēto metodi vai selektīvajiem herbicīdiem (5 līgumi)