Latvāņu apkarošana gar valsts autoceļiem Rīgas reģionālajā nodaļā ar integrēto metodi vai selektīvajiem herbicīdiem