Krītošā svara deflektometra (FWD) tehniskā apkope un kalibrēšana