Kontaktu centra infrastruktūras noma, tai skaitā speciālā IP (Interneta protokola) telefonijas risinājuma abonēšana