Konsultanta pakalpojums „PPP projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” ieviešanas Rīcības plāna izstrāde”