Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai LVC ēkā Rencēnu ielā 1A, Rīgā