Ķekavas tilta seguma atjaunošana autoceļā A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) km 17,6