Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamam īpašumam „Lauki” Ogres nov. Krapes pag., kas saistīta ar zemes atsavināšanu a/c E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese (a/c P80 posms a/c P32-Viskāļi 40,6-60,6 km) rekonstrukcijas vajadzībām