Kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar Valsts reģionālā autoceļa P76 rekonstrukcijas darbiem