Kadastrālās uzmērīšanas darbi zemes vienībām, kas saistītas ar autoceļa V135 Dūči – Limbaži 9,0-18,9km rekonstrukciju Limbažu novada Skultes un Limbažu pagastos