Izstrādāt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ilgtspējas darbības un ziņošanas kārtību atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvai un Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem