Īslaicīgas lietošanas gājēju infrastruktūras projektēšana, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība autoceļu V6 un A5 apvidū