Īpaši lielu un smagu transportlīdzekļu un to sastāvu pārvietošanas maršrutu papildus izpēte