INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansētā projekta CB 241 “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā (SMART E67)” priekšizpēte