Infrastruktūras izbūve transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma mērīšanas iekārtu uzstādīšanai