Informatīvās kampaņas par drošu manevru veikšanu uz autoceļiem, kā arī ceļu marķējuma nozīmi radošās koncepcijas izstrāde un realizācija