Informācijas izvietošanas ikmēneša dzīves stila žurnālā vīriešiem, latviešu valodā