Ierakuma izstrāde un salturīgā slāņa izbūve autoceļa P76 posmā Aizkraukle – Jēkabpils 24,32 – 33,45 km