Iekārta minerālmateriālu šķautņainības noteikšanai ar mašīnredzes palīdzību. Pētniecība un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi