Gaujas tilta atjaunošana valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Velēna – Gulbene km 27,08 un Cērtenes tilta ietves izbūve valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna km 2,59