Gar valsts autoceļiem esošo aleju un koku rindu apsekošana, inventarizācija un apsaimniekošanas plāna izstrāde un koku kopšanas darbu izpildes uzraudzība un darbu izvērtējums