Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte (3 līgumi)