Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras izpēte ( 2 līgumi)