Gājēju – velospiēdistu celiņa ierīkošana gar valsts vietējo utoceļu V20 Imanta – Babīte posmā km 0,00-2,30