Gājēju – velosipēdu ceļu gar valsts reģionālo autoceļu P20 un valsts vietējo autoceļu V320, un valsts reģionālo autoceļu P97 projektēšana un autoruzraudzība (2 līgumi)’